Medidas de transporte da UVigo por mor da folga en Vigo


Carta aberta para a comunidade universitaria do campus de Vigo, As Lagoas, Marcosende  na que se describen as iniciativas da UVigo para axudar a diminuír os problemas de transporte.

  Non modificar materias dos cursos 2020/21 e 2021/22


Para mellorar a experiencia de usuario no tocante a Moovi procederase a eliminar as materias correspondentes ás titulacións oficiais dos cursos 2020/2021 e 2021/2022.

O 27 de outubro realizouse unha copia exacta do campus virtual coas materias dos cursos 2020/21 e 2021/22 e trasladáronse a unha nova máquina  sobre a que informaremos en breve. É moi importante que non fagas cambios en ningunha materia dos cursos 2020/21 e 2021/22, xa que estes cambios non aparecerán reflexados na copia do novo entorno.

  Incidencias co navegador Firefox


Estamos detectando nos últimos días algunhas incidencias no uso de Moovi co navegador Firefox.

Aínda que non é un problema xeral, si ocorre de forma ocasional, polo que temporalmente recomendamos o uso doutros navegadores.Novidades

Copia de seguridade das materias

É recomendable que ao rematar o curso actual realices unha copia de seguridade das materias en MooVi para almacenalas nun lugar seguro e poder recuperalas no futuro se o precisas.

Ligazón á FAQ

Configuración da vista dos cursos no Taboleiro

Aprende a configurar a vista dos teus cursos no Taboleiro de MooVi.

Ligazón á FAQ

Novas utilidades

Bloque de acción masiva: permite ao profesorado eliminar, duplicar, mover, amosar ou ocultar nun único paso calquera dos recursos e/ou actividades do curso.

Acceso centralizado: identifícate na plataforma de teledocencia mediante o teu enderezo da Uvigo, NIU ou DNIe/certificado da FNMT.

Servizos externos

Turnitin

Como docente, desde o propio Moodle, tes integrada a ferramenta antiplaxio Turnitin, que permite comprobar a orixinalidade dos traballos presentados polos estudantes.

Ligazón á FAQ

Protección de datos

Os datos persoais incluídos en cada materia de Moovi son exclusivamente para a actividade docente.

Todo o persoal docente autorizado con acceso a Moovi ten a obriga, de acordo coa lexislación vixente, de cumprir as normas e políticas que determine a Universidade de Vigo no ámbito da súa actividade docente e adoptar todas aquelas medidas de seguridade, técnicas e organizativas que a Universidade de Vigo estableza para garantir a confidencialidade e o deber de segredo de toda a información de caráter persoal

Ligazón á FAQ

Dúbidas e incidencias

Axuda

Preguntas frecuentes sobre Moovi

Como podo acceder a MooVi?

A primeira vez que accedas deberás usar a función "Esqueceu o seu nome de usuario ou o contrasinal?" para establecer un contrasinal de acceso á aula virtual. 

Tes aquí a información completa: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/axuda/faq/show/acceder-a-moovi/

Soporte

Nota: Antes de enviar unha consulta pregámosche que leas as preguntas frecuentes. A maioría de incidencias están explicadas alí.

Se tes calquera dúbida ou problema, podes enviar a túa consulta a soporte.moovi@noreplyuvigo.gal